PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2 - 3 - 4
  • Ví dụ 5 - 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ

Bài 6. Chinh phục các dạng của “ Bài toán tiệm cận” (Phần 2)

Độ dài: 58 phút - Số lượt học 7.552

Bài giảng dạy các em làm các bài toán liên quan đến tiệm cận hàm số

Lưu ý: VD3 thầy nhầm chút VD3. Các em sửa thành $$ -\frac{1}{m} $$ nhé

Chưa có thông báo nào