PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2 - 3 - 4
  • Ví dụ 5 - 6
Nhấn để bật tiếng

Chương 1. Hàm số

Bài 6. Chinh phục các dạng của “ Bài toán tiệm cận” (Phần 2)

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 4.530

Bài giảng dạy các em làm các bài toán liên quan đến tiệm cận hàm số

Chưa có thông báo nào