PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2 - 3 - 4
  • Ví dụ 5 - 6
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ

Bài 6. Chinh phục các dạng của “ Bài toán tiệm cận” (Phần 2)

Độ dài: 58 phút - Số lượt học 7.370

Bài giảng dạy các em làm các bài toán liên quan đến tiệm cận hàm số

Lưu ý: VD3 thầy nhầm chút VD3. Các em sửa thành $$ -\frac{1}{m} $$ nhé

Chưa có thông báo nào