PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ minh họa
  • Lý thuyết + Ví dụ
  • Điều kiện tiếp xúc
Nhấn để bật tiếng

Chương 1. Hàm số

Bài 8.   Tiếp xúc và tiếp tuyến.

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 4.204

Chưa có thông báo nào