PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ minh họa
  • Lý thuyết + Ví dụ
  • Điều kiện tiếp xúc
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ

Bài 8.   Tiếp xúc và tiếp tuyến.

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 6.552

Chưa có thông báo nào