PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
 • Bài toán vận tốc
 • Bài toán hình học không gian
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
 • Bài toán đường đi, lợi nhuận
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ

Bài 11.  Bài toán thực tiễn.

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 5.027

Chưa có thông báo nào