PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Chóp khó xác định chiều cao
  • Ví dụ 1 -2
  • Ví dụ 3 - 4
  • Thể tích khối lăng trụ
  • Ví dụ 1 -2
  • Ví dụ 3 - 4
  • Ví dụ 5 - 6 - 7
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 02. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN-KHỐI ĐA DIỆN.

Bài 4. Biến khó thành dễ khi làm “Bài toán thể tích” (Phần 3)

Độ dài: 77 phút - Số lượt học 5.461

Chưa có thông báo nào