PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Chóp khó xác định chiều cao
  • Ví dụ 1 -2
  • Ví dụ 3 - 4
  • Thể tích khối lăng trụ
  • Ví dụ 1 -2
  • Ví dụ 3 - 4
  • Ví dụ 5 - 6 - 7
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 02. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN-KHỐI ĐA DIỆN.

Bài 4. Biến khó thành dễ khi làm “Bài toán thể tích” (Phần 3)

Độ dài: 77 phút - Số lượt học 5.605

Chưa có thông báo nào