PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Tìm khoảng ĐB - NB của hàm số từ đồ thị của nó
  • Tìm khoảng ĐB - NB từ BBT
  • Tìm khoảng ĐB - NB của hàm số y = f[ u(x)] dựa vào đồ thị hs y=f'(x)
    • Bài 1
    • Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 1. Các kỹ thuật kinh điển về xét tính đơn điệu của hàm số (P1)

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 120.845

Chưa có thông báo nào