PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • Vấn đề 6. Cực trị hàm trùng phương
  • Lí thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 6. Nắm chắc kĩ thuật giải quyết các bài toán về cực trị của hàm số (P6)

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 24.797

Lưu ý:

+, Bài giảng đã cập nhật
+ Trong bài 2 (clip 03) thầy ghi nhầm điều kiện để hàm số không có cực đại (cực tiểu). Các e đổi thành như sau:
Hàm số không có cực đại \[ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} a > 0\\ ab \ge 0 \end{array} \right.\]
Hàm số không có cực tiểu \[ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} a < 0\\ ab \ge 0 \end{array} \right.\]

Chưa có thông báo nào