PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1 cách 1
  • Bài 1 cách 2
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 14. Vận dụng tổng hợp kiến thức để giải quyết các bài toán liên quan đến hàm số

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 11.595

Phần tổng hợp này không cung cấp BTTL

Chưa có thông báo nào