PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Góc giữa hai đường thẳng
  • VD 1
  • VD 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 2. Kĩ năng xác định góc giữa đường và đường, đường và mặt, mặt và mặt (P1)

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 27.005

Trong bài thầy hệ thống lại kiến thức về góc giữa hai đường thẳng, cách xác định góc giữa hai đường thẳng và các ví dụ để các em ghi nhớ và khắc sâu kiến thức

Lưu ý: BTTL các vấn đề về góc được dùng chung cho cả 3 phần

Chưa có thông báo nào