PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Nhắc lại lí thuyết
  • Bài 1
  • Bài 1 (t)
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Bài 9. Các vấn đề về khoảng cách và thể tích (P1) sẽ được mở vào ngày 14/07/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 2. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 9. Các vấn đề về khoảng cách và thể tích (P1)

Độ dài: 73 phút - Số lượt học 6.968

Trong bài thầy dạy các em cách sử dụng công thức tính thể tích để tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng Lưu ý: bài tập được dùng chung cho cả 2 phần

Chưa có thông báo nào