PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Nhắc lại lí thuyết
  • Bài 1
  • Bài 1 (t)
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 9. Các vấn đề về khoảng cách và thể tích (P1)

Độ dài: 73 phút - Số lượt học 10.058

Trong bài thầy dạy các em cách sử dụng công thức tính thể tích để tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng Lưu ý: bài tập được dùng chung cho cả 2 phần

Chưa có thông báo nào