PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 11. Nắm chắc kiến thức về mặt nón tròn xoay (P2)

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 7.975

Trong bài thầy tiếp tục đưa ra các ví dụ sử dụng công thức tính diện tích hình nón, thể tích khối nón và các bài toán về thiết diện hình nón

Chưa có thông báo nào