PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Bài 11. Nắm chắc kiến thức về mặt nón tròn xoay (P2) sẽ được mở vào ngày 17/07/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 2. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 11. Nắm chắc kiến thức về mặt nón tròn xoay (P2)

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 5.663

Trong bài thầy tiếp tục đưa ra các ví dụ sử dụng công thức tính diện tích hình nón, thể tích khối nón và các bài toán về thiết diện hình nón

Chưa có thông báo nào