PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 2. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 15. Các bài toán về thể tích khối tròn xoay có tính hỗn hợp đòi hỏi phải biết tưởng tượng

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 3.291

Chưa có thông báo nào