PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Bài 3,4
  • Bài 5,6
  • Bài 7
  • Bài 8
Bài 3. Các kỹ năng viết phương trình mặt phẳng (P2) sẽ được mở vào ngày 02/09/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 5. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN

Bài 3. Các kỹ năng viết phương trình mặt phẳng (P2)

Độ dài: 59 phút - Số lượt học 15.235

Trong bài thầy tiếp tục đưa ra các ví dụ về viết phương trình mặt phẳng, các ví dụ được thầy hướng dẫn chi tiết giúp các em hiểu rõ vấn đề và áp dụng phương pháp vào các bài tương tự

Chưa có thông báo nào