PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
  • Ví dụ 7
Bài 5. Các phương pháp viết phương trình đường thẳng (P2) sẽ được mở vào ngày 04/09/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 5. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN

Bài 5. Các phương pháp viết phương trình đường thẳng (P2)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 10.359

Trong bài thầy tiếp tục đưa ra các ví dụ về viết phương trình đường thẳng và hướng dẫn giải chi tiết các ví dụ để các em hiểu cách làm và áp dụng vào các bài tương tự

Chưa có thông báo nào