PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Bài 6
  • Bài 7
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN

Bài 8. Kĩ thuật giải quyết bài toán tìm hình chiếu, tìm điểm đối xứng

Độ dài: 79 phút - Số lượt học 12.981

Trong bài thầy đưa ra các bài tập liên quan đến điểm đối xứng, điểm định lượng, hình chiếu của một điểm lên mặt phẳng, đường thẳng, các bài tập được giải chi tiết để các em hiểu rõ bản chất và hướng dẫn làm nhanh để các em tiết kiệm thời gian làm 1 bài trắc nghiệm

Lưu ý: Hướng dẫn giải sẽ được cập nhật sau, các em làm bài tập và so sánh với đáp án trước nhé

Chưa có thông báo nào