PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1,2
  • Ví dụ 3,4
  • Ví dụ 5,6
  • Ví dụ 7
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 5. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN

Bài 11. Mặt cầu và các bài toán liên quan (P2)

Độ dài: 62 phút - Số lượt học 7.865

Trong bài thầy đưa ra các ví dụ về dạng 1: viết phương trình mặt cầu liên quan đến nhiều yếu tố, các ví dụ được giải chi tiết giúp các em dễ dàng hiểu và áp dụng phương pháp vào các bài cụ thế

Chưa có thông báo nào