PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2,3
Bài 4. Xác định nghiệm và mối liên hệ giữa các nghiệm phức của phương trình sẽ được mở vào ngày 21/09/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 6. SỐ PHỨC

Bài 4. Xác định nghiệm và mối liên hệ giữa các nghiệm phức của phương trình

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 8.734

Trong bài thầy dạy các em cách giải phương trình trên tập số phức, thầy cũng đưa ra các ví dụ và hướng dẫn chi tiết để các em hiểu rõ bản chất vấn đề và áp dụng được vào các bài tập tương tự

Chưa có thông báo nào