PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • Công thức lượng giác
 • Dạng 1
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 07. LƯỢNG GIÁC (THAM KHẢO)

Bài 1. Công thức lượng giác - Giá trị của biểu thức lượng giác

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 9.291

Chưa có thông báo nào