PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
 • Mặt phẳng, vecto pháp tuyến của mặt phẳng
 • Phương trình mặt phẳng
 • Ví dụ 1-2-3
 • Ví dụ 4-5
 • Phương trình mặt chắn
 • Đường thẳng, vecto chỉ phương của đường thẳng
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Mặt cầu
 • Ví dụ 2 - 3
 • Kết luận
Bài 2. Kết nối kiến thức nền tảng về “Đường thẳng - Mặt phẳng - Mặt cầu” thông qua sơ đồ tư duy. sẽ được mở vào ngày 02/08/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 06. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH OXYZ.

Bài 2. Kết nối kiến thức nền tảng về “Đường thẳng - Mặt phẳng - Mặt cầu” thông qua sơ đồ tư duy.

Độ dài: 65 phút - Số lượt học 6.750

Chưa có thông báo nào