PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
 • Mặt phẳng, vecto pháp tuyến của mặt phẳng
 • Phương trình mặt phẳng
 • Ví dụ 1-2-3
 • Ví dụ 4-5
 • Phương trình mặt chắn
 • Đường thẳng, vecto chỉ phương của đường thẳng
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Mặt cầu
 • Ví dụ 2 - 3
 • Kết luận
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 06. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH OXYZ.

Bài 2. Kết nối kiến thức nền tảng về “Đường thẳng - Mặt phẳng - Mặt cầu” thông qua sơ đồ tư duy.

Độ dài: 65 phút - Số lượt học 8.527

Chưa có thông báo nào