PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • B. Phương trình đường phẳng
  • II. Các trường hợp khác
  • Ví dụ 1 - 2
  • Ví dụ 3 - 4 -5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 06. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH OXYZ.

Bài 3.Tư duy giải bài toán viết phương trình “Đường thẳng - Mặt phẳng - Mặt cầu” (Phần 2)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 5.678

Chưa có thông báo nào