PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 2
  • Dạng 2 tiếp theo
  • Ví dụ 4 - 6
  • Trường hợp 2 ( 1 - 2)
  • Một số ví dụ khác
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 07. SỐ PHỨC

Bài 1. Số phức và các phép toán về số phức (Phần 2)

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 7.469

Chưa có thông báo nào