PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Dạng hình học của số phức
    • Dạng 1
    • Dạng 2
    • Ví dụ 4 - 5
  • Giải phương trình phức
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 07. SỐ PHỨC

Bài 2. Chinh phục “Dạng hình học của số phức - Giải phương trình số phức.

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 7.544

Lưu ý: Trong VD4 (clip 03), Thầy bị ghi nhầm đề \[\left| z \right| = 4\]. Các em sửa thành \[\left| z \right| = 1\] nhé

Chưa có thông báo nào