PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1, bài 1,2
  • Dạng 1, bài 3
  • Dạng 2, bài 1,2
  • Dạng 2, bài 3,4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. MŨ – LOGARIT

Bài 4. Kĩ năng giải bất phương trình mũ và bất phương trình logarit (P2)

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 11.773

Trong bài thầy phân dạng các bất phương trình mũ và logarit theo phương pháo giải giúp các em có thể dễ dàng áp dụng kiến thức để giải các bài tập cụ thể thầy đưa ra và các bài tương tự

Lưu ý: Trong bài 1, dạng 1 thầy ghi nhầm pt cuối, đúng phải là 16x^2-42x-18 nhưng không ảnh hưởng tới kết quả bài toán, các em sửa lại nhé

Chưa có thông báo nào