PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1, bài 1,2
  • Dạng 1, bài 3
  • Dạng 2, bài 1,2
  • Dạng 2, bài 3,4
Bài 4. Kĩ năng giải bất phương trình mũ và bất phương trình logarit (P2) sẽ được mở vào ngày 01/08/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 3. MŨ – LOGARIT

Bài 4. Kĩ năng giải bất phương trình mũ và bất phương trình logarit (P2)

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 8.217

Trong bài thầy phân dạng các bất phương trình mũ và logarit theo phương pháo giải giúp các em có thể dễ dàng áp dụng kiến thức để giải các bài tập cụ thể thầy đưa ra và các bài tương tự

Lưu ý: Trong bài 1, dạng 1 thầy ghi nhầm pt cuối, đúng phải là 16x^2-42x-18 nhưng không ảnh hưởng tới kết quả bài toán, các em sửa lại nhé

Chưa có thông báo nào