PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ
  • Cấp số cộng
  • Cấp số nhân
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 10. DÃY SỐ-CẤP SỐ CỘNG-CẤP SỐ NHÂN

Bài 1. Mẹo xử lý các bài toán về “Dãy số - Cấp số cộng- Cấp số nhân”.

Độ dài: 59 phút - Số lượt học 2.789

Chưa có thông báo nào