PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 1 tiếp
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 12. PHÉP BIẾN HÌNH - QUAN HỆ SONG SONG VÀ QUAN HỆ VUÔNG GÓC

Bài 3. Phương pháp diệu kỳ giải mọi bài toán góc và khoảng cách.

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 745

Chưa có thông báo nào