PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Bài 5
  • Bài 6
  • Bài 7
  • Bài 8
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bài 6. Các bài toán về tính diện tích hình phẳng dựa trên hình vẽ (P2)

Độ dài: 62 phút - Số lượt học 7.520

Lưu ý: Trong bài 5, thầy ghi nhầm cận là từ -3 đến 1. Các em sửa thành từ -3 đến -1 và tính toán lại theo hướng đi của thầy nhé. Đoạn 16p39 thầy viết nhầm \[c - e = \frac{1}{2}\] các em sửa thành \[c - e = - \frac{1}{2}\]

Chưa có thông báo nào