PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • Cấu trúc khóa học
  • Phương pháp học part 1
  • Phương pháp học part 2
  • Ví dụ minh họa phương pháp
  • Tóm lại nội dung PEN-C
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ ÂM VÀ TỪ VỰNG

Bài 1: Tổng quan về Nội dung Khoá học PEN C và Phương pháp tiếp cận

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 11.316

Chưa có thông báo nào