PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • Cấu trúc khóa học
  • Phương pháp học part 1
  • Phương pháp học part 2
  • Ví dụ minh họa phương pháp
  • Tóm lại nội dung PEN-C
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ ÂM VÀ TỪ VỰNG

Bài 1: Tổng quan về Nội dung Khoá học PEN C và Phương pháp tiếp cận

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 12.176

Chưa có thông báo nào