PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • I. Kiến thức cơ bản
  • Bài toán 1
  • Bài toán 2
Nhấn để bật tiếng

BÀI GIẢNG MIỄN PHÍ

Bài 5.Triệt hạ PT, BPT vô tỉ chứa tham số bằng kĩ thuật tương giao

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 2.102

Chưa có thông báo nào