PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết + VD1
  • VD2
  • VD3
  • VD4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 5. Các kỹ thuật kinh điển về xét tính đơn điệu của hàm số (P5)

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 29.668

Chưa có thông báo nào