PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Bài 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ

Bài 15. Một số bài toán đặc sắc về hàm số

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 2.151

Lưu ý: BG không cung cấp BTTL

Chưa có thông báo nào