PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Part 2: Câu phức chứa mệnh đề danh từ
  • Luyện tập
Bài 18: Câu phức chứa mệnh đề danh từ + Từ vựng Historical places (p.2) sẽ được mở vào ngày 12/07/2021 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: NGỮ PHÁP CẤU TRÚC CÂU CƠ BẢN VÀ TỪ VỰNG

Bài 18: Câu phức chứa mệnh đề danh từ + Từ vựng Historical places (p.2)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 884

Chưa có thông báo nào