PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Bài toán gốc
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 04: TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bài 9: TÍCH PHÂN CHO BỞI HÀM NHIỀU CÔNG THỨC và CÁCH GIẢI

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 24.332

Chưa có thông báo nào