PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Bài toán gốc
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 04: TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bài 9: TÍCH PHÂN CHO BỞI HÀM NHIỀU CÔNG THỨC và CÁCH GIẢI

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 22.997

Chưa có thông báo nào