PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 13. Năng lượng con lắc dao động

Độ dài: 67 phút

Tóm tắt nội dung

Nội dung:

- Năng lượng dao động của con lắc lò xo
- Sử dụng mối liên hệ giữa động năng và thế năng

Trao đổi bài (47)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Lí thuyết
 • Dạng 1
  • VD 1, 2, 3
  • VD 4, 5, 6
  • VD 7, 8
 • Dạng 2
  • Lý thuyết
  • VD 1, 2, 3, 4
  • VD 5, 6, 7
X