PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
 • Lí thuyết
 • Dạng 1
  • VD 1, 2, 3
  • VD 4, 5, 6
  • VD 7, 8
 • Dạng 2
  • Lý thuyết
  • VD 1, 2, 3, 4
  • VD 5, 6, 7
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 13. Năng lượng con lắc dao động

Độ dài: 67 phút - Số lượt học 71.260

Nội dung:

- Năng lượng dao động của con lắc lò xo
- Sử dụng mối liên hệ giữa động năng và thế năng

Chưa có thông báo nào