PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. NGỮ PHÁP THÀNH PHẦN CÂU VÀ TỪ VỰNG

Bài 27: Cấu trúc chủ ngữ ( Tiết 5): Chủ ngữ chứa mệnh đề + Từ vựng Celebrations (p.2)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 813

Chưa có thông báo nào