PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết - Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 03: LŨY THỪA – MŨ – LOGARIT

Bài 7: BỔ SUNG các PHƯƠNG PHÁP MỚI giải PT – BPT MŨ – LOGARIT CHỨA THAM SỐ (Phần 2)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 28.285

Lưu ý:

- Trong VD3, thầy bị nhầm01 các em sửa thành $$x-5^x$$
- Ở ví dụ 3, thầy ghi thiếu -2 vào vế trái BPT ở đề bài, các em ghi thêm vào nhé

Chưa có thông báo nào