PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • VD1
  • VD2
  • VD3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 05: HÌNH HỌC GIẢI TÍCH OXYZ

Bài 9. Cách gắn hệ trục tọa độ giải các bài toán hình học không gian cổ điển (Phần 2)

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 15.454

Chưa có thông báo nào