Nền tảng Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương, Thầy Phạm Hữu Cường

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu chung
  • Đọc - tóm tắt văn bản
  • Tìm hiểu văn bản
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng

NGHỊ LUẬN VĂN HỌC - LỚP 10 - HỌC KÌ I (THAM KHẢO)

Bài 01: Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 22


Truyện An Dương Vương và Mị Châu- Trọng Thuỷ giải thích nguyên nhân việc mất nước Âu Lạc. Qua đó, nhân dân ta muốn nêu lên bài học lịch sử về tinh thần cảnh giác với kẻ thù và cách xử lí đúng đắn mối quan hệ giữa riêng với chung, giữa nhà với nước, giữa cá nhân với cộng đồng. Các em hãy cùng theo dõi bài giảng của thầy giáo để tìm hiểu thật kĩ về tác phẩm cũng như truyền thuyết này nhé!

Chưa có thông báo nào