Nền tảng Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương, Thầy Phạm Hữu Cường

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát
    • Hoàn cảnh ra đời của bản Tuyên ngôn
    • Đối tượng, mục đích, nội dung và giá trị bản Tuyên ngôn
  • Đọc - hiểu văn bản
    • Bố cục
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

NGHỊ LUẬN VĂN HỌC - LỚP 12 - HỌC KÌ I

Bài 02: Tuyên ngôn Độc lập (Phần 2)

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 482

Trong tiết học ngày hôm nay, thầy Đặng Ngọc Khương sẽ hướng dẫn các em tiếp cận văn bản Tuyên ngôn Độc lập.

Chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé!

Chưa có thông báo nào