Nền tảng Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương, Thầy Phạm Hữu Cường

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát
    • Hoàn cảnh ra đời của bản Tuyên ngôn
    • Đối tượng, mục đích, nội dung và giá trị bản Tuyên ngôn
  • Đọc - hiểu văn bản
    • Bố cục
Nhấn để bật tiếng
X

NGHỊ LUẬN VĂN HỌC - LỚP 12 - HỌC KÌ I

Bài 02: Tuyên ngôn Độc lập (Phần 2)

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 474

Trong tiết học ngày hôm nay, thầy Đặng Ngọc Khương sẽ hướng dẫn các em tiếp cận văn bản Tuyên ngôn Độc lập.

Chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé!

Chưa có thông báo nào