Nền tảng Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương, Thầy Phạm Hữu Cường

NGHỊ LUẬN VĂN HỌC - LỚP 12 - HỌC KÌ I

Bài 02: Tuyên ngôn Độc lập (Phần 2)

Độ dài: 42 phút

Tóm tắt nội dung

Trong tiết học ngày hôm nay, thầy Đặng Ngọc Khương sẽ hướng dẫn các em tiếp cận văn bản Tuyên ngôn Độc lập.

Chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé!

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Khái quát
    • Hoàn cảnh ra đời của bản Tuyên ngôn
    • Đối tượng, mục đích, nội dung và giá trị bản Tuyên ngôn
  • Đọc - hiểu văn bản
    • Bố cục
X