Nền tảng Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương, Thầy Phạm Hữu Cường

  Mục lục bài giảng
  • Cách sử dụng từ ngữ trong văn nghị luận
  • Cách sử dụng kết hợp các kiểu câu trong văn nghị luận
  • Xác định giọng điệu phù hợp trong văn nghị luận
Nhấn để bật tiếng
X

KIẾN THỨC VỀ LÀM VĂN

Bài 08: Diễn đạt trong văn nghị luận

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 247

Chưa có thông báo nào