Nền tảng Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương, Thầy Phạm Hữu Cường

  Mục lục bài giảng
  • Lorca - người nghệ sĩ cách tân và chiến sĩ đấu tranh vì tự do (tiếp)
    • Câu 7 - câu 10, câu 11 - câu 12
    • Câu 13 - câu 18
Nhấn để bật tiếng
X

NGHỊ LUẬN VĂN HỌC - LỚP 12 - HỌC KÌ I

Bài 17: Đàn ghi ta của Lor-ca (Phần 2)

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 105


Ở bài học hôm nay, thầy Đặng Ngọc Khương sẽ tiếp tục hướng dẫn các em đi tìm hiểu bài thơ Đàn ghita của Lor-ca thông qua hình tượng người nghệ sĩ cách tân và chiến sĩ đấu tranh vì tự do Lor-ca.

Chưa có thông báo nào