Nền tảng Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương, Thầy Phạm Hữu Cường

  Mục lục bài giảng
  • Ý nghĩa nhan đề
  • Hình tượng cây xà nu
    • Vai trò
    • Đặc điểm
  • Nghệ thuật miêu tả
Nhấn để bật tiếng
X

NGHỊ LUẬN VĂN HỌC - LỚP 12 - HỌC KÌ II

Bài 08: Rừng xà nu (Phần 2)

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 172

Ở tiết 2 của bài học, thầy Đặng Ngọc Khương sẽ hướng dẫn các em đọc - hiểu văn bản thông qua việc tiếp cận hình tượng đầu tiên cũng là xuyên suốt trong tác phẩm, đó là hình tượng cây xà nu.
Các em cùng chú ý theo dõi nhé!

Chưa có thông báo nào