Nền tảng Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương, Thầy Phạm Hữu Cường

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát
    • Tác giả
    • Tác phẩm
  • Đọc hiểu: sơ đồ khái quát
Nhấn để bật tiếng
X

NGHỊ LUẬN VĂN HỌC - LỚP 12 - HỌC KÌ II

Bài 07: Rừng xa nu (Phần 1)

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 205

Nguyễn Trung Thành là nhà văn gắn bó mật thiết với mảnh đất và con người Tây Nguyên. Sau Đất nước đứng lên, tập truyện ngắn Trên quê hương những anh hùng Điện Ngọc là tác phẩm nổi tiếng của ông. Truyện ngắn Rừng xà nu là một trong những tác phẩm tiêu biểu của tập truyện.

Chưa có thông báo nào