Nền tảng Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương, Thầy Phạm Hữu Cường

NGHỊ LUẬN VĂN HỌC - LỚP 12 - HỌC KÌ I

Bài 15: Sóng (Phần 2)

Độ dài: 44 phút

Tóm tắt nội dung

Xuân Quỳnh là một nhà thơ nữ tài năng. Đọc thơ của bà ta luôn thấy một tấm lòng đôn hậu, thắm thiết, mãnh liệt của người phụ nữ. Sóng là một trong những thi phẩm nổi tiếng và đặc trưng cho phong cách thơ Xuân Quỳnh. Trong bài học ngày hôm nay, thầy Khương sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu bài thơ.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Nghĩ về sóng và nỗi nhớ cùng lòng chung thuỷ
  • Nghĩ về sóng và khát vọng dâng hiến
X