Nền tảng Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương, Thầy Phạm Hữu Cường

KIẾN THỨC VỀ LÀM VĂN

Bài 06: Kĩ năng làm bài Nghị luận văn học dạng so sánh.

Độ dài: 33 phút

Tóm tắt nội dung

Nghị luận văn học là câu hỏi chiếm điểm số lớn nhất trong đề thi trung học phổ thông quốc gia môn Ngữ văn. Câu này không chỉ yêu cầu học sinh có sự hiểu biết tường tận về các tác phẩm văn học, mà còn phải nắm vững các cách thức làm bài đối với từng dạng. Câu hỏi so sánh hai tác phẩm văn học là một trong những câu hỏi khó nhất. Nó đòi hỏi học sinh một phạm vi kiến thức và kĩ năng cao hơn so với các dạng còn lại. Do đó, các em hãy cũng tập trung theo dõi bài giảng của thầy giáo Đặng Ngọc Khương để có thể hiểu và vận dụng làm dạng bài này nhé!

Trao đổi bài (0)

X