Nền tảng Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương, Thầy Phạm Hữu Cường

  Mục lục bài giảng
  • 4 câu thơ đầu
  • 9 câu thơ tiếp
Nhấn để bật tiếng
X

NGHỊ LUẬN VĂN HỌC - LỚP 11 - HỌC KÌ II

Bài 02: Vội vàng (Phần 2)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 164


Vội vàng là lời giục giã hãy sống mãnh liệt, sống hết mình, hãy quý trọng từng giây, từng phút của cuộc đời mình, nhất là những tháng năm tuổi trẻ của một hồn thơ yêu đời, ham sống đến cuồng nhiệt. Tác phẩm được in trong tập Thơ thơ, là một trong những bài thơ tiêu biểu nhất của Xuân Diệu trước Cách mạng tháng Tám.

Chưa có thông báo nào