Nền tảng Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương, Thầy Phạm Hữu Cường

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT

Bài 03: Quy tắc viết hoa trong tiếng Việt

Độ dài: 22 phút

Tóm tắt nội dung

Trong tiếng Việt, chúng ta có những quy tắc viết hoa riêng đã được quy định rất rõ ràng như viết hoa tên riêng Việt Nam, tên riêng nước ngoài... Nhưng hiện nay, vẫn có rất nhiều bạn mắc lỗi về viết hoa. Do đó, để chắc chắn các kiến thức về viết hoa trong tiếng Việt, các em hãy theo dõi bài giảng Quy tắc viết hoa trong tiếng Việt nhé!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Cách viết tên riêng
  • Cách viết tên riêng nước ngoài
X