Nền tảng Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương, Thầy Phạm Hữu Cường

NGHỊ LUẬN VĂN HỌC - LỚP 11 - HỌC KÌ II

Bài 03: Vội vàng (Phần 3)

Độ dài: 43 phút

Tóm tắt nội dung


Vội vàng là lời giục giã hãy sống mãnh liệt, sống hết mình, hãy quý trọng từng giây, từng phút của cuộc đời mình, nhất là những tháng năm tuổi trẻ của một hồn thơ yêu đời, ham sống đến cuồng nhiệt. Tác phẩm được in trong tập Thơ thơ, là một trong những bài thơ tiêu biểu nhất của Xuân Diệu trước Cách mạng tháng Tám.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Quan niệm về thời gian và tuổi trẻ
  • Mặc cảm về sự chia li, tàn phai
  • Lời giục giã sống vội vàng, cuống quýt
X