Nền tảng Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương, Thầy Phạm Hữu Cường

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về văn bản
  • Tìm hiểu văn bản
    • 2 câu đề
    • 2 câu thực
    • 2 câu luận
    • 2 câu kết
Nhấn để bật tiếng
X

NGHỊ LUẬN VĂN HỌC - LỚP 11 - HỌC KÌ I

Bài 01: Tự tình

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 472

Chưa có thông báo nào