Nền tảng Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương, Thầy Phạm Hữu Cường

NGHỊ LUẬN VĂN HỌC - LỚP 11 - HỌC KÌ I

Bài 02: Câu cá mùa thu (Phần 1)

Độ dài: 23 phút

Tóm tắt nội dung


Bài thơ Câu cá mùa thu thể hiện sự cảm nhận và nghệ thuật gợi tả tinh tế của Nguyễn Khuyến về cảnh sắc mùa thu đồng bằng Bắc Bộ, đồng thời cho thấy tình yêu thiên nhiên, đất nước, tâm trạng thời thế và tài thơ Nôm của tác giả. Và trong bài giảng phần 1, các em hãy cùng đi tìm hiểu về tác giả Nguyễn Khuyến cũng như bốn câu thơ đầu của bài thơ nhé!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu chung
  • Tìm hiểu văn bản
    • Hai câu đề
    • Hai câu thực
X