Nền tảng Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương, Thầy Phạm Hữu Cường

  Mục lục bài giảng
  • Tác giả
  • Tác phẩm
  • Bố cục
  • So sánh
  • Phân tích hai câu đầu
Nhấn để bật tiếng
X

NGHỊ LUẬN VĂN HỌC - LỚP 11 - HỌC KÌ II

Bài 08: Chiều tối (Phần 1)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 172


“Nhật ký trong tù” của Hồ Chí Minh được viết từ 29-8-1942 đến 10-9-1943, khi Người bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam một cách vô cớ, đầy đoạ khắp các nhà lao tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Trong số 133 bài thơ “Nhật ký trong tù” có nhiều bài ghi lại những thời khắc đáng nhớ của một ngày bị đày ải.“Chiều tối” (Mộ) là một trong số những bài thơ như thế, ghi lại cảm xúc của Người trước thiên nhiên và cuộc sống lúc ngày tàn trên con đường giải lao vào khoảng cuối tháng 10-1942.

Chưa có thông báo nào