Nền tảng Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương, Thầy Phạm Hữu Cường

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát
  • Khái quát (tiếp)
  • Đọc hiểu khổ 1
Nhấn để bật tiếng
X

NGHỊ LUẬN VĂN HỌC - LỚP 11 - HỌC KÌ II

Bài 10: Từ ấy (Phần 1)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 132


Bài thơ “Từ Ấy” nằm trong tập thơ cùng tên, được Tố Hữu sáng tác vào năm 1938, đã đánh dấu sự trưởng thành trong lí tưởng của người thanh niên cách mạng. Bài thơ là tiếng reo vui sướng, hạnh phúc của một người trẻ vẫn đang trên con đường tìm kiếm lẽ sống thì gặp được ánh sáng của lí tưởng, của Đảng, của cách mạng.

Chưa có thông báo nào